VNPT CẦN THƠ TỐC ĐỘ NHANH HƠN TỚI 2 LẦN - GIÁ KHÔNG ĐỔI 

 15:41 10/03/2023        Lượt xem: 7048

VNPT CẦN THƠ TỐC ĐỘ NHANH HƠN TỚI 2 LẦN - GIÁ KHÔNG ĐỔI 

 TỐC ĐỘ NHANH HƠN TỚI 2 LẦN

🚚Internet Wifi thông dụng:
 

✔‎ Gói Home2 (120Mbps; IP động)

 • Giá: 180.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế: 28Mbps


✔‎ Gói Home3 (150Mbps; IP động)

 • Giá: 220.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế: 35Mbps
 • Wifi phụ: 01 Mesh (diện tích rộng, có lầu)


✔‎ Gói Home4 (250Mbps; IP động)

 • Giá: 230.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế: 35Mbps


✔‎ Gói Home4 (250Mbps; IP động)

 • Giá: 240.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế: 35Mbps
 • Wifi phụ: 02 Mesh (diện tích rộng, có lầu)


✔‎ Gói Home5 (300Mbps; IP động)

 • Giá: 290.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế: 35Mbps
 • Wifi phụ: 03 Mesh (diện tích rộng, có lầu)


✔‎ Gói HomeNET (350Mbps; IP Tĩnh)

 • Giá: 600.000 đ/th
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Băng thông quốc tế Max/Min: 35Mbps/2Mbps

 

☎️Gọi ngay: 0888447879 (DĐ-Zalo)

🚚 Internet và truyền hình thông minh:

(App MyTV là ứng dụng xem TV cài trực tiếp trên SmartTV hoặc SmartPhone)

(ảnh minh họa cho TV thông minh/SmartTV)

✔‎ Gói HomeTV2 App (120Mbps; IP động)

 • Giá: 190.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 120Mbps
 • Truyền hình App MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 

✔‎ Gói HomeTV3 App (150Mbps; IP động)

 • Giá: 220.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 150Mbps
 • Truyền hình App MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 01 cục (nhà diện tích rộng, lầu) 


✔‎ Gói HomeTV4 App (250Mbps; IP động)

 • Giá: 250.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 250Mbps
 • Truyền hình App MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: NOT


✔‎ Gói HomeTV4 App (250Mbps; IP động)

 • Giá: 255.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 250Mbps
 • Truyền hình App MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 02 cục (nhà diện tích rộng, lầu) 


✔‎ Gói HomeTV5 App (300Mbps; IP động)

 • Giá: 305.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 300Mbps
 • Truyền hình App MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 03 cục (nhà diện tích rộng, lầu) 
 
☎️Gọi ngay: 0888447879 (DĐ-Zalo)

🚚 Internet và truyền hình thường:

(VNPT trang bị bộ giải mã SMB/BOX  sẽ biến TV thường thành TV thông minh)


(ảnh minh họa cho TV thường)
 

✔‎ Gói HomeTV1 BOX (80Mbps; IP động)

 • Giá210.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 80Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: NOT


✔‎ Gói HomeTV2 BOX (120Mbps; IP động)

 • Giá225.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 120Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: NOT


✔‎ Gói HomeTV3 BOX (150Mbps; IP động)

 • Giá255.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 150Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 01 cục (diện tích rông, lầu)


✔‎ Gói HomeTV4 BOX (250Mbps; IP động)

 • Giá285.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 250Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: NOT


✔‎ Gói HomeTV4 BOX (250Mbps; IP động)

 • Giá290.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 250Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 02 cục (diện tích rộng, lầu)


✔‎ Gói HomeTV5 BOX (300Mbps; IP động)

 • Giá: 340.000 đ/th
 • Tốc độ wifi: 300Mbps
 • Truyền hình Box MyTV : >150 Kênh
 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 03 tháng
 • Wifi phụ Mesh: 03 cục (diện tích rộng, lầu)


Cáp Quang VNPT Cần Thơ Cho Doanh Nghiệp, Công Ty

✔‎ Gói Fiber60+ (60Mbps; 1 IP Tĩnh)

Giá: 660.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 22.8Mbps/1.5Mbps


✔‎ Gói Fiber80ECO+ (80Mbps; 1 IP Tĩnh)

Giá: 792.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 28.8Mbps/1.5Mbps


​✔ ‎Gói Fiber100ECO+ (100Mbps; 1 IP Tĩnh) 

Giá: 1.320.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 35Mbps/02Mbps


✔ Gói Fiber100VIP+ (100Mbps;1 IP Tĩnh)

Giá: 4.400.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 35Mbps/06Mbps


✔‎ Gói Fiber150ECO+ (150Mbps;1 IP Tĩnh)

Giá: 3.300.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng 
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 50Mbps/04Mbps


✔‎ Gói Fiber200ECO+ (200Mbps; 1IP Tĩnh)

Giá: 6.600.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 60Mbps/05Mbps


✔ ‎Gói Fiber200VIP+ (200Mbps; 1IP Tĩnh)

Giá: 16.500.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông: 60Mbps/10Mbps


✔ ‎Gói Fiber300ECO+ (300Mbps; 1IP Tĩnh)

Giá: 13.200.000đ/tháng

 • Đóng trước 6 tháng: Tặng thêm 1 tháng
 • Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 3 tháng
 • Băng thông quốc tế (max/min): 85Mbps/08Mbps

 

TỔNG ĐÀI VNPT CẦN THƠ
( 5 quận và 4 huyện trực thuộc TP Cần Thơ)

Vui lòng liên hệ hỗ trợ tại:
🏠 VNPT CẦN THƠ
✅TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT VINAPHONE CẦN THƠ
✅Số 2 Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
☎️ Điện thoại: 02923 768 555
🤳 Tổng đài VNPT: 0888447879
🌎 Website: vnptcantho.vn Tin liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây